Паул Целан

Паул Целан (Paul Celan, псевдоним на Паул Анчел) е роден на 23 ноември 1920 г. в семейството на немско говорещи евреи в гр. Черновци, тогава в пределите на Румъния, а сега - в Украйна. През 1938 г. заминава за Франция, където учи медицина, но година по-късно отново се завръща в Румъния и следва романска филология. През 1942 г. родителите му са депортирани и впоследствие убити в нацистки концентрационни лагери. От 1941 г. до 1944 г. Паул Целан е местен в различни трудови лагери из Румъния. След края на войната (1945 - 1947), работи като лектор и преводач в Букурещ, а по-късно заминава за Париж, където преподава немски език. В нощта на 20 април 1970 г. се самоубива, хвърляйки се в Сена от моста Мирабо. Със своята дълбока и всепроникваща поезия Паул Целан се нарежда сред най-значимите немскоезични поети на ХХ век.


Публикации:


Поезия:

СМЪРТНА ФУГА/ превод от немски: Боян Ангелов/ брой 92 февруари 2017

СВЕТЛИНАТА В ОГЛЕДАЛОТО/ превод: Боян Ангелов/ брой 113 януари 2019

ВЪЗХВАЛА НА ДАЛЕЧИНАТА/ превод: Боян Ангелов/ брой 125 февруари 2020