О, КРАТЪК ВЕК!…

Владимир Скобцов

превод: Елка Няголова

***

О, кратък век! И ден единствен.
На басни селянинът сит ли е?
Той мъдър е и плодовит е -
преди война се ражда син.

И ангели във строй докрая
по морза пращат вест в тоз час.
Звездите зреят в синкав мраз,
подобно ябълки сред рая.

От тъмното през облак гледат
към родното небе в беда,
душата, още непродадена,
наивна, вечна и тъй лека е…

Не струва пукнат грош, за жалост,
печалба лесна все тежи й,
тя там е, дето всички живи
все още имат си душа…

О, кратък век! И ден единствен.
А вълците дали са сити?
Звездите все тъй плодовити са.
И ще роди Мария син.


***

Не се ли върна, ти не страдай,
не бой се, скъпа, не плачи!
Във рая пращат ни, на чисто,
а тук Донбас гори сред ада!

Във рая съвест ще опазя,
ще бягам, щом настане утро.
Но в рая ще е неуютно,
щом тук гори, гори Донбас!

Да бъда съден ми се пада.
Не на скамейката, о, Боже.
Дончани в рая? Не, не може,
Донбас гори, гори сред ада!

Но ако там все пак попадна,
се връщам още в тази нощ,
че зная: там не е по-лошо -
Донбас гори, гори сред ада!