НЕГДЕ ЗВУЦИ ОТЗВУЧАЛИ…

Константин Балмонт

превод: Христо Цанков-Дерижан

***
Негде звуци отзвучали,
звуци, пълни със печали.
Тям в ответ -
шепне вятърът прелетен,
и безгрижен, безответен,
шепне вятърът прелетен,
скръб че няма в тоя свят.

——————————

сп. „Славянски глас”, г. 9, кн. 7, 1911 г.