РОМАНС

Антон Делвиг

превод: Иван Антонов

Прекрасен ден, о, ден щастлив -
от слънце и любов!
Изчезна в мен духът мъглив,
в сърцето - само зов!
Будете се гори, поля:
животът днес кипи!
О, тя е моя, моя тя -
сърцето ми трепти!
Прелитай, птичке, покрай мен,
свободна пееш ти -
навярно в пролетния ден
любов и в теб пламти!
Ала не както в мен - в песента
ми любовта пламти,
че тя е моя, моя тя! -
сърцето ми трепти.