ЗА МАЛКО ОБИЧ

Ярослав Връхлицки

превод: Люба Касърова

За малко обич бих отишъл аз накрай света.
Отишъл бих гологлав и вървял бих бос.
По лед вървял бих - но в душата ми цъфтял би вечен май,
вървял бих аз през бури и чувал бих в тях песента на кос,
а, през пустини бих вървял към този рай -
но в сърцето си аз капчица роса бих носил.
За малко обич бих отишъл аз накрай света,
тъй както този, който до вратата пей и проси.