НА АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ

Анатолий Чепуров

превод: Александър Миланов

Расте от земните недра
и бор висок, и мъх,
трева, бреза и канара,
в небето впила връх.

И ти да стигнеш съумя
до звездното поле,
че беше родната земя
под твоите криле.