ЛЮЛЧИНА ПЕСЕН

Аполон Майков

превод: Георги Райчев

Спи ми, детко, спи, заспи -
в сън благат се потопи.
Три бавачки бях ти взела:
вятър, слънце и орела.
Литна Орльо към небето,
скри се Слънчо зад морето,
Вятърът след три нощи
стара майка навести.
Стара майчица го пита:
- Синко, где до днеска скита?
При звездите ли ходи
ил при морските води?
- Ни в морето, майко, слазях,
нито при звездите бях:
три нощи детенце пазих -
люлчицата му люлях.

——————————

сп. „Светулка”, г. 20, кн. 10, 1925 г.