СТИХОВЕ

Алексей Филимонов

превод: Владимир Стоянов

***

Ти си тръгваш сега?
Аз изпадам в безумство -
кой ли всъщност на глас
пак бълнува изкусно.

Ти отронваш слова,
аз изгубвам предмети,
същността на съня
помни всичко. И ето

тя облича във стихове
благородното чувство,
и разцъфват стихиите
в Орхидея изкуство.


***

- Съвсем различна вече е
душата ми, уви.
Преставайки да бъбриш със нозе,
усмихна ми се ти.

- Душа проникновена,
християнска.
С настръхнали листа простена
във схватка каинска.

От побелялата топола гарван гледа,
усмихва се любимият ми клен.
- Аз просто се разтварям в него,
в огромния си рай благословен.

- За миналото ли е жалба този стон?
Фенер, трептяща светлина,
се търсеше във оживяващия дом.
- Не знам сама.


MONUMENT UM

Не искам бюст безсмъртен
във Лятната градина.
Минавам за объркан,
така ще си замина.

Не искам бюст от мрамор,
Ваятелю, постой!
Аз сам звезда ще стана
в безсребърния рой.


***

А нощем вече във Пекин прохладно е,
докато в Петербург пристига есен.
Говорим във какво да вярваме
на конференции за поетичните пътеки.

Безсмъртието на душата свързва пътя
с красивата тревожност на родината,
където толкова отдавна сме замръквали,
но милосърдие зовем чрез името й

и прошка молим в стихове печални.
Осеяно е миналото с грехове отрова,
но листопадът, меден и обагрен,
ги скрива с жертвена обнова.


***

Мой Петербург - моя Флоренция,
така в душата ми нарече
скъперническата й индулгенция -
да, този Питер, чезнещият вече.

Спасяващ от суетнословие,
от наслояването на миражи,
ще вляза преизпълнен със любов
в колонната му зала със типажи.

Дори и без „Лeпажи”* смазани -
със прости и чернеещи дула -
ти, Петропол, си моето пропадане,
инжекция с неразтопяема игла.

Ти, полет мой на дворцова фрегата
на края на молива, на мига,
съня на залеза рисуващ, необята,
с душа бълнуваща за вечността,

докато несломена още
и незаточена от действителността
достигне до заглавието после
в неръкотворната стихия на стиха.

—————

* „Лепажа стволы роковые” - стих от шеста глава на романа „Евгений Онегин” на Пушкин. Лепаж бил знаменит парижки оръжейник от началото на XVIII век и имал свой магазин в Париж. Изделията му се отличавали с изящество, практичност и прецизност. Негово специално изобретение са пистолети, предназначени единствено за дуели. Тази двойка пистолети, носеща името му, се намирала в специално „бойно сандъче”.