ЩОМ ПРЕСТАНЕ ДА ДИША ЗА ТЕБЕ СВЕТА…

Антон Шабленко

превод: Стефан Чавдаров

***
Щом престане да диша за тебе света,
щом на тебе не ти се живее,
щом в сърцето ти болно умре любовта,
дето братство велико владее,

щом престанат с криле на орел да летят
твойте мисли високо, далече,
щом мечтите за битки със злото заспят,
ти си мъртъв… Ненужен си вече!

По-добре е тогава да легнеш и мреш!
Скрий се нейде, живей си самотен!
Който жив е умрял, няма цел и стремеж,
той не може със нас да работи.

Той не може да сочи на другите брод,
ни съдба, непропита със горест.
Той е пречка във нашия дружен живот.
Той във здравото тяло е болест.

1898