Антон Шабленко

Антон Яковлевич Шабленко (Антон Якович Шабленко), украински и съветски работник-писател, поет, публицист, редактор, журналист, е роден на 29.01.1872 г. в град Суми. От млад аргатува, на 16 г. става в работник в Харковския локомотивен завод. Печата от 1893 г. в списания в Петербург. Издава сборниците с разкази и очерци «Фенерче» (1899), «От юг» (1906). Сборникът му със разкази за непоносимите условия на живот на работниците «Нова къща» излиза през 1900 г. В началото на 1900-те г. е подкрепен от Максим Горки, с когото си кореспондира. От 1906 г. издава политико-литературното и научно месечно издание «Свободна Украйна» в Санкт Петербург. Поетичните му произведения му са във фолклорен дух. Участва в революционни прояви, за което е арестуван през 1910 г. и прекарва 2 г. в затвора в Петербург «Кресты». След Октомври 1917 г. работи в Петербургския снабдителен комитет, а след това в различни учреждения на народната просвета. През съветско време е член на литературното обединение на селските писатели на Украйна «Плуг». Умира на 24.05.1930 г. в Ленинград.


Публикации:


Поезия:

УТРО/ превод: Стефан Чавдаров и Стоян Бакърджиев/ брой 50 април 2013

ЩОМ ПРЕСТАНЕ ДА ДИША ЗА ТЕБЕ СВЕТА…/ превод: Стефан Чавдаров/ брой 101 декември 2017