ЕДИН И СЪЩ ГЬОТЕ

Карел Чапек

превод: Литературен свят

Гьоте - поетът. Гьоте - естествоизпитателят. Гьоте - драматургът. Гьоте - съветникът на двора. Гьоте - художникът. Гьоте - мислителят. Гьоте - археологът. Гьоте - гражданинът на света. Гьоте - романтикът. Гьоте - класикът. Гьоте - човекът.

Сега толкова ще пишат за всеки от тези Гьоте, че ще е уместно да се напомни за едно специфично и доста съществено обстоятелство: това е все един и същи Гьоте.

За безсмъртието е достатъчно, че Гьоте е бил поет, но за самия Гьоте това се оказало малко.

Ваймарският майстор не е първи и не е последен от неуморните хора, но затова пък е прекрасен образец на рядък човешки тип. Той представлява типът на всестранния човек, дейно увлечен от многообразни интереси и надарен с универсален интелект.

Той е all round [всестранен (англ.)] човек в областта на духа. Човек, чиито душевни сили са се разгърнали напълно. Цялостен човек сред милионите ходещи едностранчивости.

Вечен е не само «Фауст» или «Вертер», вечна е не само съвършената, може да се каже, божествена красота на стихотворенията на Гьоте, вечен е и никога няма да загуби значението си онзи лишен от каквато и да е било ограниченост духовен тип, който той представлява.

Това е пълно и цялостно въплъщение на възможностите на човека, не чужд на нито една от творческите области.

Колкото по-настойчиво в съвременната епоха посягат на нашите души едностранчивостта, тясната специализация и строгият професионализъм, толкова по-ярко ще блести почти митичният идеал за универсалния човек, олицетворяван от Гьоте.

И би било много жалко, ако само денят на юбилея озари блестящия пример на великия ваймарец. Нека и днес, и утре духът на Гьоте ни води в светлия и безграничен свят на културния синтез.