В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ…

Гурген Баренц

превод: Георги Ангелов

***

В последно време нощем,
по време на безсъние,
ярко избухват във въображението ми
всички извършени глупости,
всички извършени подлости.

Изглежда, започнал съм да репетирам
своя отчет пред Бога.


***

“Това е моята кръв, пийте” -
казал Бог на хората,
подавайки им чаша с вино.
Хората пили. Много им харесало.
Оттогава започнали да измислят
най-различни начини,
за да пият кръвта си взаимно.