Кирил Камбарев

Кирил Камбарев е роден през 1970 г. в Хасково. Тук завършва математическа гимназия, а специалността „Прогнозиране и планиране на икономическите системи” - в Университета за национално и световно стопанство - София. Работи като консултант и експерт към различни фирми у нас и в Агенцията за приватизация. Получава втора квалификация - за преподавател, в Саутхямптън Англия. Живее в град Бейзингсток и е гимназиален преподавател по математика. Един от редовните и награждавани участници в конкурса “АРГУС - фантастика през 100 очи”. “Никога няма да забравя България и това, че съм българин. Исках да направя нещо за родината, но понеже не съм богат човек, реших че мога да помогна по духовному, като напиша книга.” В различни сборници у нас е публикувал редица разкази. Автор на романите „Спасителят” (2005), „Боилът от Панония” (2013), „Враг на франки и ромеи” (2017).


Публикации:


Проза:

ВРАГ НА ФРАНКИ И РОМЕИ/ брой 100 ноември 2017

ДЕТЕЛИНИ/ брой 101 декември 2017

БОИЛЪТ ОТ ПАНОНИЯ/ брой 102 януари 2018

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО/ брой 126 март 2020

СЪНИЩА/ брой 128 май 2020

РЪКАТА/ брой 129 юни 2020


Интервю с Кирил Камбарев:

КИРИЛ КАМБАРЕВ: „НЕ ЗАБРАВЯМ КОРЕНИТЕ СИ…”/ брой 104 март 2018