ЗАСПАХ И ПРИСЪНИ МИ СЕ ДЕНЯТ…

Рафи

превод: Иван Арнаудов

***
Заспах и присъни ми се денят,
денят на щастие и волност свята.
О, Боже прави, направи сънят
да стане истина сред теглилата.

Плачът народен и до твоя трон
достига и молитви откроява,
един ли е неволнишкия стон
пред твоята промисъл величава?

Ний мрем в тъга и своя вечен плач
душите ни души са на умрели.
Прати, о, Боже, бури повилнели
и за тиранин зъл, и за палач!