БАЛАДА ЗА ПРЕДГРАДИЕТО

Добриша Цесарич

превод: Иван Рудников

… И лее на ъгъла петролната лампа
светлина червеникавожълта
над блато дълбоко край стара ограда
и над две-три цигли на пътя.

И все една и съща бедност от мрака
в светлината й се задава.
И на лице с неизменните грижи
за няколко крачки я преминава.

А някоя вечер някого няма,
а трябва да мине той пак,
и лампата тлее,
и тлее в мъглата.
в нощния мрак.

И няма го утре, ни в други ден също,
и казват - от болест той страда,
и няма го месец, и няма го два,
и веч е мраз,
и сняг пада…

А както и досега - хора минават,
май вече ухае,
но него го няма, няма и няма,
без него света е…

И лее на ъгъла петролната лампа
светлина червеникавожълта
над блато дълбоко край стара ограда
и над две-три цигли на пътя.