МАДОНА

Александър Сергеевич Пушкин

превод: Красимир Георгиев

МАДОНА

Картини на старинни майстори събрал,
да украся желаех своята обител,
за да се чуди суеверно посетител,
от познавачите цената им разбрал.

Как исках, в моя земен кът благословен,
аз на една картина да съм вечно зрител,
една - в платното като облаци към мен
да са пречистата и божият спасител -

тя - величава, той - с разбиращи очи,
на фона благ и кротък, в слава и в лъчи,
сами, без ангели, под палма на Сион са.

Изпълни се мечтата ми. Велик Творец
при мен те прати, моя прелестна Мадона,
най-чистият на чиста прелест образец.

1830 г.

——————————

МАДОННА

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель -

Она с величием, он с разумом в очах -
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

1830 г.