СРЕЩА НАПРОЛЕТ

Кирил Барски

превод: Елка Няголова

Съжалява,
че жълтее
вече трепетликата.
И листата
леденеят -
зимата надниква.

Не умея да прикривам -
смут държи ме
в плен и
вяхнат вече, пламенеят
и немеят
листите на клена.

Болести. Сезонна проза.
Нищо друго -
възраст просто.
Не тъжете,
ще се срещнем
всички пак напролет.