ЗАНИМАВАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯТА ИСТОРИЯ, ГОСПОДА…

Влад Ривлин

превод: Литературен свят

“Москва принуждава да замълчат критиците на Сталин” - под такова заглавие в сайта “Инопресса” е публикуван превод на статията на швейцарския журналист (или журналистка?) Емануел Гриншпан.

“Повече от 700 хиляди души са разстреляни в СССР в годините на “Големия терор”. Но Кремъл се стреми да реабилитира всички страни на руската история, включително най-лошите й тирани”, пише журналистът от швейцарския вестник Le Temps Емануел Гриншпан.

Кой ли само не се занимава със съветската история!
От Гьобелс до съвременните либерали.

И всички тях ги вълнува “Големият терор”, но изключително в СССР.

Но защо цялата тази публика не се вълнува от не просто големия, а от гигантския терор в собствените им страни?

Френските буржоа по време на Великата Френска революция са убили повече от белите и червените в Гражданската война в Русия.

Но това е “дреболия” в сравнение с геноцида, който белите колонизатори са причинили на коренното население на Америка - индианците или британците и въобще европейците - на африканците и индусите.

В името на тържеството на демокрацията, вероятно, европейците са откарали в робство от Черния континент 100 милиона роби. А за времето на колониалното си господство в Индия британците са унищожили в тази страна приблизително 80 милиона индуса.

Преди да се залавяте с руската история, да бяхте научили своята собствена, господа хуманисти.

16.08.2017