КОМУНИЗЪМ ЗА СЕБЕ СИ

Влад Ривлин

превод: Литературен свят

Неолибералите всъщност са комунисти, но от особен вид. Те са за комунизъм, но само за себе си и капитализъм за всички останали.

Те много добре използват всички завоевания на трудещите се, платили, да кажем, за осемчасовия работен ден, човешките условия на труд, надбавките за вредно производство и други, със собствената си кръв.

Неолибералите отидоха още по-нататък и доведоха всички тези завоевания до съвършенство. За себе си.

Тук и държавната застраховка за медицинска помощ, и начисляването на заплати на себе си по принципа: „всекиму според потребностите” и работа в съответствие с лозунга “от всекиму - според способностите”.

Защо тогава ги наричат неолиберали и защо неолибералите толкова ненавиждат болшевиките?

Всичко е много просто: болшевиките искаха блага за всички, а тези - само за себе си. И още, неолибералите смятат, че ако на всички им е добре, за тях ще бъде зле - няма да им стига!

Впрочем, и римските робовладелци, и руските помешчици също са били комунисти за себе си, поне - в душата.

Комунизма цялата тази публика е построила за себе си още в древността. Те просто не искат да делят с никого и страдат за онова време от историята.

Напразно болшевиките мислеха, че се борят за народно благо. Оказа се, че са се борили за комунизъм за ето такива неолиберали - внуци на най-изостаналите слоеве на селячеството и границата на уседналост, които завладяха всичко онова, за което се бореха болшевиките и бе построено от три поколения съветски хора.

3.08.2017