НЕНАПИСАНО СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ЗАЙЧЕТО

Вадим Левин

превод: Марко Марков

НЕНАПИСАНО СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ЗАЙЧЕТО

С възхита аз гледах змията, не крия,
и се удивявах нямо веднъж:
Нима тя е само шия,
и шия,
и шия,
и шия,
и шия,
и ши…,
и ш-ш-ш…


БРОИЛКА ЗА КОТКИ

Котки,
Мишки,
Котки,
Мишки,
Котки,
Мишки,
Котки,
Мишки,
Котки,
Мишки,
Котки,
Мишки,
Котки,
Котки,
Котки,
Котки…