ПЛАНШЕТ

Михаил Басманов

превод: Елка Няголова

Щом куршуми решето направят от мене,
ще напусна белия свят, решено е.
Подкрепете внимателно раменете ми.
И снемете леко тогава планшета.

Във него е моят „имот” оскъден -
тетрадка със стихове, не са много.
Все писани някак набързо, на път,
сред сражения и шрапнелен огън.

Пожълтелите снимки също са скътани.
И все са последни, само дни до войната.
Тук синът и жена ми - моите скъпи,
и аз - сме прегърнати в сладки обятия.

Но ви моля: този планшет да им пратите.
Все пак, някакъв спомен към тях да тече!
Не отказвайте на войника правото.
Окажете ми, моля, последната чест.

Със жена ми какво ще е, да гадая не мога.
И нямам предвид на съдбата разчетите…
В крайна сметка синът ми да узнае за огъня,
фронтовите ми стихове да прочете.