ЗА РЕЙТИНГИТЕ И СУЕТАТА

Влад Ривлин

превод: Георги Ангелов

ЗА РЕЙТИНГИТЕ И СУЕТАТА

Колко трудно е да се различи понякога
фалшивия блясък от чистия метал,
думите от мислите,
светлината от осветлението,
стиховете от римата,
рейтинга от шедьовъра.
Неразделими в този свят
са лъжата и истината.
Животът е доказателство,
а смъртта - опровержение.
Не всичко е просто…
Но рано или късно
всичко по местата им
поставя времето.


В МОЯ ОКОП

Ще отдъхна и пак ще се хвърля на бой -
и мъртъв никой няма да ме спре.
И нека изтича животът
като кръв във пясъка,
и нека автоматът ми да бъде празен
наполовина.
Няма да тържествуват враговете ми
пред мръсно бял парцал,
издигнат
над окопа ми.