КОЕ Е НАЙ-СКЪПОТО?

Влад Ривлин

превод: Литературен свят

КОЕ Е НАЙ-СКЪПОТО?

Какво най-много се цени на Изток?
Уважението.
А какво е уважението?
Това е земята.
Но какво е земята без вода?
Затова водата е най-скъпото.
Но ако се икономисва водата - няма да има живот.
Колкото по-щедро природата или човекът споделят водата, толкова повече ще има живот.
Животът е най-скъпото.
Но какво е животът без вода, без земя, без уважение?
Затова заради водата-земята-уважението не трябва да се пести животът.
Животът е заради живота.
И това е най-ценното.
Едното е невъзможно без другото.
А всички заедно са невъзможни без труда.
Трудът на човека е основа и същност на живота, докато водата-земята-уважението вече не са дар, а творение.


ОТГОВОРЪТ

Шест дни сътворяваше Бог Небето и Земята, звездите и живите същества. На седмия ден Творецът си почина, а от началото на новата седмица върху Него, като цунами, се посипаха въпроси, оплаквания и груба критика. Земята изригваше вулкани, бушуваше океанът. Но повече от всички недоволстваха хората.
- В какво е смисълът?! - недоумяваха смъртните.
- Аз казах всичко - отговори им Творецът и оттогава не произнесе повече нито дума.