НЕ СЕ РАЗБИРА С УМ РУСИЯ

Фьодор Тютчев

превод: Елка Няголова

НЕ СЕ РАЗБИРА С УМ РУСИЯ

Не се разбира с ум Русия.
Не се измерва с обща мярка.
Особен вид е силата й -
в Русия само вярва се!


ПОСЛЕДНАТА ЛЮБОВ

О, как на склона на годините
по-нежно любим, суеверно…
Сияй, светлик прощален в дните!
Любов последна, идва вечер.

Половин небе е вече в сянка.
Сияе светлинка на запад.
Не бързай, час вечерен само -
по-дълъг да е този залез!

Кръвта ми нека оскъднява -
сърцето ми богато с нежност е.
Любов последна, ти си явно
блаженството сред безнадеждност!