КУЧЕТА И ВЪЛЦИ

Шандор Петьофи

превод: Павел Спасов

——————————

КУЧЕТА И ВЪЛЦИ

——————————

ПЕСЕН НА КУЧЕТАТА

През облаците тежки и оловно-сиви
страхотен ураган бесней.
Пристъпва яростна и бурна зима,
ту сняг вали, ту дъжд се лей.

Но що от туй? - добре сме ние,
че нас не чака дълъг път.
Добрият господар ни отреди
при своето огнище топъл кът.

И за храна сме ний доволни.
От всяко ядене по нещичко остава,
и всичко що господарят ни що не изяжда,
на нас, на кучетата си го дава.

Наистина, понякога със бича
плющи той и жестоко бие.
Боли, но нищо - оздравява,
защото… кучета сме ние.

И после гневът му като премине,
отново той за нас се грижи.
Той кимва ни и бързо, бързо
обувките му ний блажени лижем.

——————————

ПЕСЕН НА ВЪЛЦИТЕ

През облаците тежки и оловно-сиви
страхотен ураган бесней.
Пристъпва яростна и бурна зима,
ту сняг вали, ту дъжд се лей.

Пред нас пустинното поле -
и там ни чака дълъг път.
А никой храст за нас не ще
да бъде топъл и приветен кът.

Отвън посреща ни леда,
гладът отвътре ни души.
Безспирно с нас се смей врага,
жестока смърт наоколо фучи.

Наблизо дебне трети враг:
заплашва ни на пушката цевта.
И топлата ни кръв обагря
снега със алени петна.

Гладът отвътре, мраз отвън,
куршумите във нашите тела,
това е наша, вълчата съдба!
Но… вълкът има свобода!


БОЙНА ПЕСЕН

Гърмете, барабани, тръбете вий, тръби!
Войската към победното сражение лети.
Напред!

И сабите дрънчат, куршумите пищят.
Маджарските герои в огнен бой летят.
Напред!

Вдигнете знамето, високо да се вей
и нека целий свят пред него занемей!
Напред!

И нека всички видят пламенните му слова,
че там на него грее сияйна дума: свобода!
Напред!

Маджарин кой е - днес той не мълчи,
а гледа враговете право във очи.
Напред!

Маджарин кой е - днес е той герой.
Ръката Бог му води - след Бога иде той!
Напред!

До мене алена се кръв проля,
другарят ми до мене за роден край умря.
Напред!

И не по-друга, мене чака същата съдба.
Аз сам ще полетя стремглаво към смъртта.
Напред!

И ако цял на късове ме насекат,
и ако гробница е правият ми път,
напред!

Дори нас всичките смъртта тук да отвей,
ний ще умрем - но ти, Отечество, живей!
Напред!