ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Толис Никифорос

превод: Марин Жечев и Михаил Берберов

кръвта по влажните стени на сутерените
кръвта по протритата бяла риза
кръвта която остава червена

виното от последното причастие
виното с цвят несменяем никога
виното опияняващо слънцето

гласът който ни вдига сред пустите улици
гласът който срича вечно същата дума
гласът който отказва да мълчи

са оръжията ми

и тези стихове
стихове които обгарят пръстите
стихове които обещават бъдеще