ГОГОЛ Е НАШ

Валерий Ганичев

превод: Литературен свят

Из „Диалог и обсъждане”

На приема след знаменития Сорочинския панаир председателят на Правителството на Украйна Кинах гръмогласно се обърна към мен: «А впрочем, моля, чий писател е Гогол? Руски или наш?»

Струва ми се, че отговорих правилно: «Гогол е наш, руски, световен, и значи, украински писател. Но се надяваме, че ще споделите с нас Шевченко и Леся Украинка, а ние - Пушкин и Гогол…»

Времето на гонението на Гогол в Украйна, защото е писал на руски, завърши, започнаха все по-твърдо да звучат гласове: «Гогол е украински писател». Какво пък, в това има част от истината. А ние трябва да чуем Гогол.

В излезлия съвсем наскоро под егидата на Съюза на писателите и Фонда на В. Черномирдин том с произведения на Гогол достатъчно убедително са представени общите ни гносеологически и исторически корени.

Там са цитирани думите на самия Н. Гогол: «Душите на нашите народи са души на близнаци, допълващи се една друга, близки и еднакво силни».

В декември 1844 г. той пише: «Каква е душата ми, на хохол или руска, сам не знам. Знам само, че никога не бих дал преимущество на малорусина пред руснака, нито на руснака пред малорусина.

Двете природи са твърде щедро надарени от Бога и като че ли нарочно всяка от тях заключава в себе си онова, което липсва в другата - явен знак, че трябва да се допълват една друга.

За това техният минал бит им е даден като неприличащ един на друг, за да възпитат отделно различни сили на техните характери, за да може после, слели се в едно, да създадат нещо съвершено в човечеството».

И завършва с наистина исторически извод: «Руснакът и малорусинът са с души на близнаци, допълващи се една друга, близки и еднакво силни».

Така че чий е Гогол? Няма съмнение, той е наш.

Хайде да се замислим за общото в нашите съдби.

——————————

Российский писатель, 02.03.2017 г.