ВСИЧКИ БИЖУТЕРНИ МАГАЗИНИ…

Михаил Светлов

превод: Иван Радоев

***
Всички бижутерни магазини - са твои,
всички дни рождени и именни - са твои,
всички устремления младежки - са твои,
и всички радости и смехове - са твои,
тръбите на военния оркестър даже - са твои,
и всички влюбени, щастливи устни -са твои,
целият тоз град и всички здания - са твои.
Всичките мъки и всички страдания - са мои….
Разсъмва. Лястовиците надават зов.
И не затихва, не отдъхва моята любов.