НЕВИННИЯТ ДАНТЕС

Александър Климов

превод: Литературен свят

Отбелязвайки 180-та годишнина от смъртта на А. С. Пушкин, в новините по Първи канал някакъв възбуден експерт заяви, че Дантес най-вероятно не е искал да убива поета и се е целил в крака му.

Но пистолетът подскочил и куршумът попаднал в корема.

Но ако Дантес не е искал да убива поета, е можел демонстративно да стреля във въздуха. А ако се е целил в бедрото - то какво? - искал е да направи Пушкин инвалид?..

Нашият народ 180 години е живял с убеждението, че Дантес е искал да убие Пушкин и го е убил.

И има всички основания за такова убеждение.

Дантес се е явил на дуела. Прицелил се. Стрелял. Улучил Пушкин. И от това Пушкин умрял. Защо сега трябва да се ревизира тази ясна история?

А може би се подготвя поставянето в Петербург на мемориална плоча на Дантес - като поручик от кавалергардския полк?

——————————

в. „Литературная газета”, № 8-9 (6588), 1.03.2017 г.

———-

Aлександър Климов е публицист от град Саратов. Негови материали са публикувани във в. „Завтра”, „Литературная газета” и други издания. бел. прев.