Крум Григоров

Крум Григоров Захариев, български писател, е роден е на 27.06.1909 г. в село Габрешевци, Кюстендилско. Основно образование получава в родното си село, учи в непълната гимназия в село Трекляно, завършва Педагогическото училище в Лом. Учителства в село Ломница, Кюстендилско, Габрешевци и Петърч, Софийско. Същевременно следва финансови науки в Свободния университет в София (1941-1944). Работи и като банков чиновник, в редакциите на вестник „Работническо дело” (1950-1954), „Вечерни новини” (1957-1958) и списание „Пламъче”. Взема дейно участие в учителската профсъюзна опозиция в Кюстендил (1929-1934). За пръв път печата във в. „Брод” разказ през 1936 г. Сътрудничи на вестници и списания: „Ведрина”, „Свят”, „Страници”, „Литературен час”, „Час”, „Народна просвета”, „Литературен глас” и др. Член на БКП от 1944 г. След 9 септември 1944 г. развива активна творческа дейност. Съчинения: „Слънчев град” (разкази, 1935), „Границата” (разкази, 1939), „Бразди из чернозема” (разкази, 1940), „Бойно кръщение” (разкази, 1945), „По нов път” (разкази, 1947), „Родилни дни” (разкази, 1947), „Новодомци” (разкази, 1949), „Председател на селсъвета” (разкази, 1950, 1952), „Нашият дом” (1950), „Малкият овчар” (разкази, 1951), „Жътва” (роман, 1952) „Моето детство” (трилогия повести, 1953, 1954, 1959), „Игличево” (повест, 1953, 1956), „Сред народа” (1955, 1959, 1964, 1976), „Мечтите на моя дядо” (1955), „Избрани разкази” (1955), „Раздолчани” (повест, 1958), „Танчо от Гороцвет. Селска хроника” (1959), „Две повести” (1959), „Отново на училище” (Избрани разкази за деца и юноши, 1959), „Звездана” (разкази, 1961), „Овчарче” (разказ, 1961), „Пилчар” (разказ за деца, 1961), „Съкровището на баба” (разкази, 1961), „Пролет в Черешово. Селска история” (1962), „Лакомото пиле” (разказ, 1963), „Крадецът на орехи” (разказ за деца, 1963), „Станойчовото конче” (разказ за деца, 1963), „Гимназист” (повест, 1966), „На гости” (разкази, 1966), „Цигулката” (разкази, 1966), „Зайчар” (разкази за деца, 1967), „Манчо и баба Ана” (разказ за деца, 1967), „Избрани повести”, т. I и II, (1969), „Лисичето кожухче” (разкази, 1969), „Живата кукла” (разкази за деца, 1970), „Зимни гости” (разкази за деца, 1970), „Неспокойно сърце” (разкази, с предговор от Димитър Добрев, 1970), „Да уловим видението” (1972), „Ласка” (1976), „Из дневника на Мутара” (1976), „Разкази за Кунето” (разкази за деца, 1978), „Избрани произведения в 2 тома” (1979), „Овчарска рапсодия” (1982), „Ездач на вълци” (1983), „Воденичката” (1983), „Оронени зрънца” (1984), „Окарините” (1986), „Едно сърце за всичко” (1986). Отразява в творбите си селската действителност, както и преобразованията в живота на народа през социализма. Негови творби са превеждани на руски, румънски, унгарски, полски, корейски, италиански, френски, сърбохърватски, хинди. Член на СБП. Заслужил деятел на културата (1965). Народен деятел на културата (1974). Герой на социалистическия труд (1984). Носител на орден „Георги Димитров” (1979, 1984), Димитровска награда (1951), наградата на СБП за белетристика (1960), наградата „Георги Караславов” (1982). Почетен гражданин на Кюстендил (1969). Умира на 11.06.1987 г.


Публикации:


Проза:

СЛЕД НАВОДНЕНИЕТО/ брой 91 януари 2017

НЕРАЗДЕЛНИ/ брой 92 февруари 2017

НЕ СА ЗА ТОЗИ СВЯТ/ брой 94 април 2017


Критика:

„НАРОДНИ ЛЮБОВНИ ПЕСНИ”, ИЗБРАЛ ДИМИТЪР ОСИНИН/ брой 94 април 2017