МИНАВАМЕ ПРЕЗ РУБИКОНИ…

Владимир Карпеко

превод: Иван Рудников

***
Минаваме през Рубикони,
към подвиг всеки се стреми,
ала по план,
ала законно,
през неминирани земи:
туй за пари,
а не за чест е…
Защо тогава се крепим?
Убиваме
таланта днеска,
тъй както Грозни
своя син!…

1973