АКО СИ УМЕН…

Мирза Шафи

превод: Георги Карадобрев

***
Ако си умен, при глупците ти иди,
ако ли виждаш, на слепците се яви,
че сляп към зрящия път сам не ще съзре,
глупакът при мъдреца няма да се спре.

Затуй и вий, достигнали върха,
помнете туй и чуйте ме сега:
Дори и слънцето високо в небесата,
без гордост праща свойта милост на земята.