Нанка Врачева

Нанка Иванова Врачева e родена на 23 септември 1938 г. в село Малко Шивачево (сега Гита), Чирпанско. Дипломира се през 1956 г. в Педагогическо училище, Стара Загора, със специалности „начален учител” и „дружинен ръководител”. Работи в с. Светлина, Грудовско, с. Мирово, Чирпанско и в Чирпан. Печата в методическото списание за начални учители „Начално образование”, сборници на Министерство на народната просвета (МНП), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Института за усъвършенстване на учители (ИУУ) и Окръжен съвет за народна просвета (ОСНП) - Стара Загора и др. „Старши учител” (1983). „Отличник на МНП” (1985). „Главен учител” (1988). Носител на много награди за педагогическата си дейност. Помества материали в национални, регионални и местни вестници: в. „Пенсионери” - сътрудник с две награди за отличени публикации; в. „Литературен глас”, в. „Национална бизнес поща”, в. „Средец”, сп. „Литературен свят”, в. „Чирпанско дело”, в. „Учителско дело”, в. „Истинските чирпански новини” и др. Съавтор е на три помагала по родна реч за началното училище. Автор е на книгите „По следите на спомените. Няма случаен успех. С дихание на миналото - визия за бъдещето” (документална) и „Стойностите на човешкия живот” (2016).


Публикации:


Проза:

СПОМЕНИТЕ СА НАШАТА СЪЩНОСТ/ брой 92 февруари 2017


Публицистика:

ПАЗИТЕЛЯТ НА ЯВОРОВИЯ ДУХ/ брой 88 октомври 2016


Критика:

ЗА ЕДНА “ИЗТЪНЧЕНА РЕАЛНОСТ”/ брой 75 март 2015

САТИРИКЪТ/ брой 124 януари 2020


История:

ИДЕАЛИСТ ДОКРАЙ/ брой 90 декември 2016