САТИРИКЪТ

Нанка Врачева

Литературният свят на Чирпан е начертан от именити личности като П. К. Яворов, Павел Матев и Димитър Данаилов. Творческото им наследство би било чест за всяка една национална литература. Тяхната традиция е продължена от творци, членове на Съюза на българските писатели, като Георги Ангелов, Трифон Митев, Виолета Христова, Ангел Кроснев, Васил Иванов, Тотю Нерезов. Творчеството им е част от културната визитка на града ни.

Кой е Васил Иванов? Роден през 1961 г. в Чирпан. Завършва СОУ „П. К. Яворов”, а след това и Техникум по ветеринарна медицина в Стара Загора. Ветеринарен техник е в селата Яздач, Яворово и Верен, а от 1985 г. до сега работи в Института по полски култури.

Още като ученик се отличава от съучениците си с богата фантазия и умение за добронамерена ирония. Неговият свят е свят на поезия и проза - езиково пространство на културната му идентичност, израз на личния му и обществен морал.

Словото е неговото дарование, с което защитава естетическите си виждания, моралната си ценностна система, гражданска позиция и човешка същност. От 2016 г. е член на Съюза на българските писатели.

Издава шест книги: „Резилиада” и „Справедливост за таланта” (2013 г.). През 2015 г. излиза „Захар в раната” - стихове; 2016 г. - „Заешката планета” - разкази, научна фантастика; 2017 г. - „Последното врабче” - стихове; 2018 г. - „Златната ябълка и още нещо” - стихове; 2019 г. - „Подкова за късмет” - стихове…

Творбите му са представяни от поетите Георги Ангелов, Петър Анастасов, Ангел Кроснев.

В рецензията за първата му книга Георги Ангелов приключва: „…да прочетем внимателно и навреме „Резилиада” на Васил Иванов - със сигурност ще се открием в много от героите му, ще се потопим в дългия низ оригинално пресъздадени житейски перипетии и драми, ще преживеем досега с един колоритен и нестандартен сатирик, а това вече е залог за безспорен творчески успех и литературно бъдеще” („Резилиада” - стр. 8, изд. „Лаген”, 2013 г.).

При представяне на „Заешката планета” Георги Ангелов споделя: „…написани увлекателно и с живо чувство за хумор, тези разкази се четат на един дъх и дълго отекват в съзнанието”.

Произведения на Васил са поместени в електронното списание „Литературен свят”, списвано от Георги Ангелов и Ваня Душева, в. „Словото днес”, в. „Будилникъ”, Лондон - издание на българите във Великобритания. Негови стихове са отпечатани и във френски издания.

Във в. „Дума” литературният критик Георги Н. Николов публикува дълго и интересно интервю с Васил Иванов за неговите творчески и житейски виждания.

В „Литературен свят” Г. Н. Николов в „Защо ли все ми бият шута” споделя интересни размисли за книгата на Иванов „Захар в раната”.

Васил е автор на моноспектакъла „Приказни герои ли?”, който многократно представя пред публика. В съавторство със съпругата си Марияна Митева - учител по български език и литература, написва текстове на няколко мюзикъла за учениците на ОУ „Васил Левски”.

През 2018 г. Васил участва в ежегодния конкурс на СБП. Разглеждат се над 220 книги, от тях 84 стихосбирки, една от които е „Златната ябълка и още нещо”. Журито отрежда първо място на Васил Иванов в раздела за хумор и сатира.

Във в. „Словото днес” - вестник на СБП, пише: „Сборникът му „Златната ябълка и още нещо” съдържа хумористични стихотворения в стила на най-добрите образци от жанра”.

За своя многогодишен творчески път Васил Иванов заслужено получава награди, сред които: от СБП - първо място в конкурса за сатира, от Община Чирпан - грамота и плакет (2019 г.), Асеновград 2019 г. - награда в национален конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора”, 2017 г. Община Сопот - конкурс за авторски текст „Да стоплим сърцата с вино и любов”, Димитровград 1 април 2017 г. - участие в Десето юбилейно издание „Ден на хумора и шегата” с награда за стихотворение, Почетна грамота - Асеновград 2018 г. за участие в конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на умните хора”.

Бъди здрав, Василе! Успех в литературното пространство с обич към човека!