Людмила Зенина

Людмила Зенина (псевдоним на Людмила Леонидовна Сомсикова), руска поетеса и прозаик, е родена на 2.06.1954 г. в град Чирчик, Узбекистан. Завършила е Казахстанския държавен университет. Член на редколегията на литературния алманах “Клуб Егорьевских литераторов”. Наградена с грамота за участие в Международната литературна среща “Побратимени светове” - Плевен, България; с Областен диплом на Московската областна Дума за дългогодишна плодотворна дейност и голям личен принос за развитието на културата в Московска област и във връзка с 5-годишнината на литературното обединение; със Златен Есенински медал; както и с грамота на Московската областна организация на Съюза на писателите в Русия и във връзка с 50-годишнината й, а така също и по повод петгодишния юбилей на Егориевското литературно обединение. Основните й публикации са във вестници, списания, антологии и сборници: в. «Знамя труда», в.«Московия литературная», в. «Плевенски вести» - България (отделни стихотворения, преведени на български език), в. «Ваша газета» - на югоизточен окръг на Москва. Нейни публикации има и в списанията: «Третье дыхание», «Поэзия», в антологията «Золотая строка Московии»; в алманасите: «Клуб Егорьевских литератор», «Егорьевск» и в българския алманах “Мизия” - Плевен. Людмила Леонидовна Сомсикова е превеждала стихове на български автори на руски език, както и стихотворенията на Валентина Атанасова, събрани в книгата “Молчание трав”. Има две авторски книги: “Сияние” (1999) и “Не губете надежда”(2000).


Публикации:


Поезия:

ВИЕ НЕ РАЗБИРАТЕ РУСИЯ!/ превод: Филип Филипов/ брой 21 юни 2010

ЛЮБОВТА СИ ОТИДЕ/ превод: Филип Филипов/ брой 62 май 2014

ВСЕМОГЪЩИ БОЖЕ/ превод: Петко Недялков/ брой 85 юни 2016