Ненчо Илиев

Ненчо Илиев (псевдоним - Сириус), български писател, журналист, е роден в село Каленик, Ловчанска околия, през 1882 г. От 1900 г. живее в София. Първата му белетристична творба „Щедрият дарител” е публикувана в списание „Ново слово”. Знае руски, френски и италиански езици. Сътрудничи на списания „Българска сбирка”, „Пролетна заря”, „Съвременна мисъл”, „Сила”, „Войнишка сбирка”, „Отечество”, „Художник”, „Българан”, „Смях”, вестниците „Жило”, „Вечерна поща”, „Пряпорец”, „Заря”, „Камбана”, „Народни права”, „Народ”, „Радикал”, „Военни известия”, „Чуден свят”, „Литературен глас” и др. Автор на книгите „Райската пустиня” (1906), „Разкази” (1909), „Фейлетони” (1910), „По стъпките на безсмъртните” (1918), “Разкази из войната’ (1919), „Ирина” (повест, 1922), „Мусолини и неговото дело” (1926), „Царица Йоанна и нейният род” (1931), „Времена и хора” (хумористични разкази, 1933), „Нашите пълководци: Генерал от пехотата Димитър Гешов” (1938), „Царица Йоанна и царското семейство” (1938), „Борис III. Цар на българите” (1936, 1937, 1938, 1939 и др.), „Стръмен път” (роман, 1942), „Борис III. Цар-обединител” (1943; 2002), „Българското царско семейство” (1943) и др. Член на Съюза на българските писатели. През 1914-1915 г. е редактор на хумористичното сп. „Смях”. Военен кореспондент през Първата световна война, а след нея е главен редактор на сп. „Българан”. В началото на 1920-те г. е представител на печата в българската легация в Рим, където публикува около тридесет статии, в защита на българската кауза, в италианските вестници и списания „La vita italiana”, „L Europa Orientale”, „Rassegna economica”, „Il Mondo” и др. Негови разкази са публикувани в италианските списания „La tribuna illustrata”, „Tutto”, „La Rivista di cultura” и др. Превежда „Весели разкази” от К. Колоди (1934). След завръщането си в България е кореспондент на някои италиански вестници. Работи като чиновник в различни ведомства. Използва и псевдонима Н. И. Лаборов. Става жертва на промените след 9.09.1944 г.


Публикации:


Проза:

ИЗ ТВОРЧЕСТВОТО НА НАРОДНО-ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ/ брой 85 юни 2016

ПРОЛЕТ/ брой 85 юни 2016

МАРА-ГИДИК/ брой 100 ноември 2017


Кореспонденция:

ПИСМО НА НЕНЧО ИЛИЕВ ДО ЛУИДЖИ САЛВИНИ/ брой 91 януари 2017