СОНЕТЪТ

Август Вилхелм Шлегел

превод: Петър Велчев

Повтарям за четвърти път две рими,
подреждам ги по равно в стиховете,
но тъй, че две да слагат в рамка двете -
това са правила неумолими.

След като двойният им хор плени ме,
отдъхвам в не тъй строгите терцети.
И ето, че разцъфват като цвете
творби с най-гордо и най-нежно име.

Но не да увенчавам с тях ония,
които виждат в мойте звънки песни
безсмислени игри, суетни страсти.

Пред жадния за чудо ще разкрия -
величие, простор в предели тесни
и стройна хармоничност на контрасти.