ПРИ НЕВА

Светлана Молева

превод: Марко Марков

В реката плуват отразени
градини, улици, огради…
На Ленинград добрите багри
са пестеливи.
И вглъбени
мъждукат в цветове неярки
мостове, паметници, арки
под купола на мрачни дни.
И ако стих те осени
и взреш се в себе си тревожно,
ще видиш нещо невъзможно:
от Вечен огън светлини!