ЗАВЕТЪТ НА БИТИЕТО

Константин Балмонт

превод: Христо Силянов

Аз запитах свободния вятър
с какво мога се аз подмлади.
Отговори ми буйният вятър:
„Като вятър въздушен бъди!”

Аз запитах могъщото море
на животът заветът къде е.
Отговори ми звучното море:
„Като мен пълнозвучно живей!”

Аз запитах високото слънце
как да блесна с най-силни зари.
Не отвърна ми нищо туй слънце,
но душата долови: „Гори!”