САМОТЕН

Марин Сореску

превод: Здравко Кисьов

рисунка - Марин Сореску: “Опит за портрет на Здравко Кисьов”, 05.11.1982 г.

Студено ми е в тази риза
от букви,
през която нахлуват
всички несгоди.

Вятър - през a,
вълци - през b,
зима - през c,
а аз се старая да спася свойто сърце
с някакво топло заглавие,
но вкочанясвам от студ, който прониква
през всичките букви.

Зле ми е с тази риза
от букви,
през която лесно проникват
ударите на сърцето, дъха ми.
През a,
през b,
през c
азбуката за миг
е изпълнена с мен.