СЕДМОТО ЧУВСТВО

Леонид Мартинов

превод от руски: Здравко Кисьов

Строят се разни небостъргачи -
на майсторите им - чест!
Но човекът вече желае друго, -
по-добро от това до днес.

По-хубави, по-хубави книги се раждат -
да потънеш в тях като в лес,
но човекът вече желае друго, -
по-добро от това до днес.

Все по-тънки и тънки чувствата стават,
те не са вече пет, а шест,
но човекът вече желае друго, -
по-добро от това до днес.

Да се знаят причините, които са скрити
и към които пътуваш ти, -
на това чувство шесто на смяна,
чувство седмо, расти!

Същността на това чувство наверно
ти по своему ще разбереш.
Може би то е просто умение
дните бъдещи да прозреш!