ОГЛЕДАЛО

Андерсон Брага Орта

превод: Румен Стоянов

ОГЛЕДАЛО

В огледалото се гледам
и не виждам
детето, което от там ме гледа.


ПРОИЗТИЧАЩО ХАЙКУ

Твоите очи блестят в мрака.
Отварям прозореца
да излезе слънцето.