ПУШКИН

Карел Чапек

превод: Литературен свят

Пушкин е преди всичко, разбира се, просто поет, т. е. нещо извънредно лично, като любовта, очарованието на природата или радостта от битието. Всеки поет за своите читатели е събитие, дълбоко интимно, на което всъщност не може да се даде нито определение, нито обяснение.

В по-широки литературни мащаби Пушкин за мен е велик и вечен коректив на руския реализъм. С това не искам да кажа, че съществува някакво противоречие или дисонанс между стиховете на Пушкин и, например, «Мъртви души», но там, където руският реализъм учеше всички нас да виждаме и наблюдаваме живота, да опознаваме човека и да проникваме в душата му така дълбоко, че да ти стане страшно, зад тази безгранична картина на живота не преставаше да звучи нежният и трогателен, мелодичен и опияняващ глас на поезията: това беше Пушкин.

Без Пушкин на великата руска литература би липсвало нещо като четвъртото, безкрайно измерение; би й липсвало тайнственото вълшебство, лирическият контрапункт, музикалният акомпанимент, хармоничната примиреност или… не знам как още да кажа за това.

Цяла Русия е заключена в този реализъм, цялата руска душа е заключена в Пушкин, едното и другото заедно създават литература, бих казал, космическа.