ЧЕТИРИ ПУНКТИРА

Алес Разанов

превод: Найден Вълчев

***
Коси косач
трева за никого:
такава е съдбата ти,
градска трева.

***
Гарван важно крачи
между цъфналите сливи:
стопанин,
върнал се от чужбина.

***
Едва се вижда,
а е заела
цялото поднебие:
пее чучулига.

***
Наклали огън край пазара
и си греят ръцете:
арменци в Минск.