ДЖАЛАЛЕДДИН РУМИ

Александър Лагуновски

превод: Литературен свят

Суфийска притча

Джалаледдин Руми е един от стълбовете на суфизма. Много хора го посещавали за съвет и мъдри думи. Веднъж при него дошла съседка с момчето си и казала:
- Вече опитах много начини, но детето не ме слуша. Той яде твърде много захар. Моля ви, кажете му, че това не е хубаво. Той ще ви послуша, защото много ви уважава.
Руми погледнал детето, видял доверието в очите му и казал:
- Елате след три седмици.
Жената била в пълно недоумение. Та това е толкова просто нещо! Неразбираемо… Хората идвали от далечни страни, и Руми им помагал им да решат големи проблеми веднага… Но послушно дошла след три седмици. Руми отново погледнал детето и казал:
- Елате след още три седмици.
Тук жената не издържала, и се осмелила да попита защо. Но Руми само повторил казаното.
Когато те дошли за трети път, Руми казал на момчето:
- Сине, чуй съвета ми, не яж много захар, това е вредно за здравето.
- След като Вие ме съветвате, повече няма да го правя - отвърнало момчето.
След това майката помолила детето да я почака на улицата. Когато то излязло, тя попитала Руми защо не е казал това още първия път, та нали е толкова просто? Джалаледдин й признал, че самият той обичал да яде захар, и преди да даде такъв съвет, му се наложило сам да се отърве от тази слабост. Отначало решил, че три седмици ще му бъдат достатъчни, но сгрешил…