Александър Лагуновски

Александър Михайлович Лагуновски е роден на 11.03. 1967 г. в село Ракитница, Жабинковски район, Брестска област. Завършва филологическия факултет на Бресткия педагогически институт (БГПИ) „Александър Пушкин”. През 1990 г. постъпва за аспирантура при МГПИ „М.Горки”. Кандидат на филологическите науки (дисертация на тема „Художествената концепция за действителността в творчеството на С. Есенин (проблема за отчуждението)” защитава през 1994 г. в МГПИ; доцент по специалността „Литературознание” в БГПИ „А.С.Пушкин”. Преподава курсове по история на руската литература на ХХ век, теория на литературата. Автор на 60 научни работи, съавтор на учебника по руска литература на ХХ век (Мн., 2004, 2006, 2008). Автор на книгите „Между Сцила и Харибда” и „Вектор на познанието”.


Публикации:


Проза:

МАЛКА РАЗЛИКА/ брой 59 февруари 2014

ДЖАЛАЛЕДДИН РУМИ/ брой 80 януари 2016


Публицистика:

ПЕРСИЙСКИ МОТИВИ/ брой 37 февруари 2012