КАКВО Е ТОЗИ СВЯТ

Хуго фон Хофманстал

превод: Кръстьо Станишев

Какво е този свят? Една поема,
в която свети божествеността
и виното добро на мъдростта.
Говори любовта, и в плен ни взема,

към нас говори задушевността,
пречупен лъч от слънцето отнема,
към хилядите - стих един приема,
заглъхващ и увяхващ в самота.

Светът е също свят самовглъбен,
с нечути звуци, с тайна несмутена,
дарен със красота неосквернена,

със блясък и със ек неотразен.
Дори да не четеш онази книга,
с която същината се достига.