СТИХОТВОРЕНИЯ

Янис Рицос

превод: Здравко Кисьов

* * *

В хартията също има отверстия
от куршуми безброй.
Те почти не се забелязват,
но ти се вгледай добре -
на тия места
хартията е много по-бяла.


* * *

Толкова велик беше той,
че цял се събираше
в своя юмрук,
насочен
срещу неправдата.


* * *

Когато кръв се пролива,
не те оправдава
твоята невиновност.


* * *

Само на пръстите на ръцете си
можеше ти да пресмяташ.
Ето - отново броиш,
но нищо не се получава.
Десет пръста не ти достигат.


* * *

Наистина,
писмо ли пристигна?
Скъсай го!
След това ще съберем
всички късчета,
ще ги слепим
и ще го прочетем.
Чуваш ли изстрелите?


* * *

Твърде грамадни бяха крилата,
които ти на гърба си надяна, -
натежа,
не излетя както искаше.
И толкова птици
събори!


* * *

Хвърлих в трънака
златна монета
и ти показах къде е.
Здравата ще се издереш,
докато
до нея се добереш!


* * *

Думите имат в себе си
още една обвивка -
като бадемите
и търпението.