РОМАНС

Лопе де Вега

превод от испански: Росица Василева

Към мойта самотност пътувам,
от мойта самотност завръщам се -
на своята същност съпътнича,
постигната с много терзания.

Не зная какво е селцето,
където живях - ще изтлея,
а завърнат от своята зрялост,
едва ли далеч аз бих стигнал.

Ни зле, ни добре изживявам се -
прекрасно го казва рефренът,
че човек, дето цял е добруване,
затворник на своето тяло е.

Отсявам онуй, що ми трябва,
единствено само не схващам
как може да се изстрада
недодялан един самохвалко.

От толкоз неща уморих се,
но ловко се отбранявах,
а пък не зная как да се справя
с един самовлюбен надменник.

И той за глупак ли ме мисли,
ала с нападка такава злоблива,
че глупавост и смиреност
в човека не се съвместяват.