СИВООКИЯТ КРАЛ

Анна Ахматова

превод: Невена Стефанова

Слава на теб, безизходна печал!
Вчера умря сивоокият крал.

Душно бе, алена есенна вечер,
моят мъж в къщи се върна и рече:

„Знаеш, след лов при дъба го открили,
ала загубил и сетните сили.

Толкова млад! А горката царица
само за нощ се превърна в старица…”

Взе от камината свойта луличка,
тръгна на работа нощна. Самичка

малката аз ще събудя, прегърна -
само очичките сиви да зърна.

Вънка тополите шушнат без жал:
„Няма го тук сивоокият крал!”

1910